( ! ) Deprecated: Return type of Ai1wm_Recursive_Directory_Iterator::hasChildren($allow_links = true) should either be compatible with RecursiveDirectoryIterator::hasChildren(bool $allowLinks = false): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/lib/vendor/servmask/iterator/class-ai1wm-recursive-directory-iterator.php on line 61
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0007372128{main}( ).../index.php:0
20.0011373544require( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-blog-header.php ).../index.php:18
30.0017383232require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-load.php ).../wp-blog-header.php:13
40.0023393488require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-config.php ).../wp-load.php:50
50.0045463072require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-settings.php ).../wp-config.php:95
60.402021910224include_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/all-in-one-wp-migration.php ).../wp-settings.php:418
70.407022216256require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/loader.php ).../all-in-one-wp-migration.php:73

( ! ) Deprecated: Return type of Ai1wm_Recursive_Directory_Iterator::rewind() should either be compatible with FilesystemIterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/lib/vendor/servmask/iterator/class-ai1wm-recursive-directory-iterator.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0007372128{main}( ).../index.php:0
20.0011373544require( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-blog-header.php ).../index.php:18
30.0017383232require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-load.php ).../wp-blog-header.php:13
40.0023393488require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-config.php ).../wp-load.php:50
50.0045463072require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-settings.php ).../wp-config.php:95
60.402021910224include_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/all-in-one-wp-migration.php ).../wp-settings.php:418
70.407022216256require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/loader.php ).../all-in-one-wp-migration.php:73

( ! ) Deprecated: Return type of Ai1wm_Recursive_Directory_Iterator::next() should either be compatible with DirectoryIterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/lib/vendor/servmask/iterator/class-ai1wm-recursive-directory-iterator.php on line 46
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0007372128{main}( ).../index.php:0
20.0011373544require( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-blog-header.php ).../index.php:18
30.0017383232require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-load.php ).../wp-blog-header.php:13
40.0023393488require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-config.php ).../wp-load.php:50
50.0045463072require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-settings.php ).../wp-config.php:95
60.402021910224include_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/all-in-one-wp-migration.php ).../wp-settings.php:418
70.407022216256require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/loader.php ).../all-in-one-wp-migration.php:73

( ! ) Deprecated: Return type of Ai1wm_Recursive_Extension_Filter::getChildren() should either be compatible with RecursiveFilterIterator::getChildren(): ?RecursiveFilterIterator, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/lib/vendor/servmask/filter/class-ai1wm-recursive-extension-filter.php on line 51
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0007372128{main}( ).../index.php:0
20.0011373544require( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-blog-header.php ).../index.php:18
30.0017383232require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-load.php ).../wp-blog-header.php:13
40.0023393488require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-config.php ).../wp-load.php:50
50.0045463072require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-settings.php ).../wp-config.php:95
60.402021910224include_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/all-in-one-wp-migration.php ).../wp-settings.php:418
70.407022216256require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/loader.php ).../all-in-one-wp-migration.php:73

( ! ) Deprecated: Return type of Ai1wm_Recursive_Extension_Filter::accept() should either be compatible with FilterIterator::accept(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/lib/vendor/servmask/filter/class-ai1wm-recursive-extension-filter.php on line 41
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0007372128{main}( ).../index.php:0
20.0011373544require( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-blog-header.php ).../index.php:18
30.0017383232require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-load.php ).../wp-blog-header.php:13
40.0023393488require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-config.php ).../wp-load.php:50
50.0045463072require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-settings.php ).../wp-config.php:95
60.402021910224include_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/all-in-one-wp-migration.php ).../wp-settings.php:418
70.407022216256require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/loader.php ).../all-in-one-wp-migration.php:73

( ! ) Deprecated: Return type of Ai1wm_Recursive_Exclude_Filter::getChildren() should either be compatible with RecursiveFilterIterator::getChildren(): ?RecursiveFilterIterator, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/lib/vendor/servmask/filter/class-ai1wm-recursive-exclude-filter.php on line 67
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0007372128{main}( ).../index.php:0
20.0011373544require( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-blog-header.php ).../index.php:18
30.0017383232require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-load.php ).../wp-blog-header.php:13
40.0023393488require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-config.php ).../wp-load.php:50
50.0045463072require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-settings.php ).../wp-config.php:95
60.402021910224include_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/all-in-one-wp-migration.php ).../wp-settings.php:418
70.407022216256require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/loader.php ).../all-in-one-wp-migration.php:73

( ! ) Deprecated: Return type of Ai1wm_Recursive_Exclude_Filter::accept() should either be compatible with FilterIterator::accept(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/lib/vendor/servmask/filter/class-ai1wm-recursive-exclude-filter.php on line 43
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0007372128{main}( ).../index.php:0
20.0011373544require( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-blog-header.php ).../index.php:18
30.0017383232require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-load.php ).../wp-blog-header.php:13
40.0023393488require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-config.php ).../wp-load.php:50
50.0045463072require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-settings.php ).../wp-config.php:95
60.402021910224include_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/all-in-one-wp-migration.php ).../wp-settings.php:418
70.407022216256require_once( '/home/maule114/ahabofficial.com/wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/loader.php ).../all-in-one-wp-migration.php:73
รูปแบบการเล่น huay ยี่กี ต้องเริ่มต้นเล่นอย่างไร - Ahabofficial.com

รูปแบบการเล่น huay ยี่กี ต้องเริ่มต้นเล่นอย่างไร

huay ยี่กี หวยยี่กีหรือหวยปิงปอง หวยที่มีต้นกำเนิดมาจากเกมไพ่ของจีน ที่จะสุ่มเอาไพ่ 1 ใบจาก 12 ใบไปใส่ไว้ในกล่องแล้วเปิดทายผล ใครทายถูกก็ได้รางวัลไปนั่นเอง และในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็นการเล่นหวยจับยี่กี ที่นิยมเล่นบนเว็บไซต์หวยออนไลน์ หวยยี่กีจะมีรูปแบบในการเล่นเหมือนกันหวยใต้ดินของไทย โดยผู้เล่นสามารถแทงหวยยี่กีได้ทั้ง 3 ตัวบน 3 ตัวโต๊ด 2 ตัวบนล่าง เลขวิ่งบนล่าง การเล่นหวยยี่กีได้รับความสนใจจากคอหวยเนื่องจากมีการออกรางวัลทุก ๆ 15 นาที และเป็นหวยที่มีการออกรางวัลถึง 88 รอบต่อวัน โดยจะออกรางวัลตั้งแต่เวลา 06.00 น. ไปจนถึง 04.00 น. ของวันถัดไป

หวยยี่กีเริ่มต้นเล่นอย่างไร

ในกรณีที่เป็นผู้เล่นที่มีพื้นฐานการเล่นหวยอยู่แล้วการเล่นหวยยี่กีนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เล่น เพราะการเล่นและออกรางวัลนั้นมีความคล้ายกันกับหวยใต้ดินของไทย แต่จะต่างกันที่การออกรางวัลที่ผู้เล่นจะมีส่วนร่วมในการออกรางวัล โดยจะให้ผู้เล่นกรอกตัวเลขหรือที่เรียกกันว่าการยิงตัวเลข 5 หลัก โดยจะยิงตัวเลขทั้ง 5 หลักกี่รอบก็ได้จนกว่าจะถึงเวลาหวยออก โดยระบบจะปิดรับแทงก่อนหมดเวลา 2 นาที และเมื่อปิดรอบแล้ว ระบบจะออกผลภายใน 2 – 3 นาที รวมถึงการตรวจโพยและการให้เครดิตของผู้ที่ได้อันดับสุดท้ายและอันดับที่ 16

รูปแบบการแทงหวยยี่กีเป็นอย่างไร

สำหรับการแทงหวยยี่กีนั้นจะมีรูปแบบการเล่นเหมือนกับการเล่นหวยใต้ดินทั่วไป ที่บรรดาคอหวยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยจะมีรูปแบบการเล่นทั้งหมด 6 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีลักษณะ และอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้

แทงหวยยี่กี 3 ตัวบน การดูผลนั้นจะดูจากการออกรางวัลจากหมายเลข 3 หลักสุดท้ายของผลการออกรางวัลยี่กีในรอบนั้น ๆ โดยจะมีอัตราการจ่ายเงินรางวัลอยู่ที่บาทละ 950 บาท

แทงหวยยี่กี 3 ตัวโต๊ด เป็นการแทงหวยยี่กีที่สามารถสลับตำแหน่งได้ การดูผลนั้นจะดูจากการออกรางวัลจากหมายเลข 3 หลักแรกสุดของรอบนั้น ๆ ไม่จำเป็นต้องตรงตามตำแหน่งของผลการออกรางวัล มีอัตราการจ่ายเงินรางวัลอยู่ที่บาทละ 135 บาท

แทงหวยยี่กี 3 ตัวบน การดูผลนั้นจะดูจากการออกรางวัลจากหมายเลข 2 หลักสุดท้ายของผลการออกรางวัล ซึ่งมีอัตราการจ่ายเงินรางวัลอยู่ที่บาทละ 95 บาท

แทงหวยยี่กี 2 ตัวล่าง การดูผลนั้นจะดูจากการออกรางวัลจากหมายเลข 2 หลักแรกสุดของผลการออกรางวัลหวยจับยี่กี โดยจะมีอัตราการจ่ายเงินรางวัลอยู่ที่บาทละ 95 บาท

แทงหวยยี่กีรูปแบบวิ่งบน การดูผลนั้นจะดูจากการออกรางวัลจากหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งภายใน 3 หลักแรกสุด แต่ไม่ต้องเรียงกัน แค่ออกมากก็ได้รางวัลแล้ว โดยจะมีอัตราการจ่ายเงินรางวัลอยู่ที่บาทละ 3.2 บาท

แทงหวยยี่กีรูปแบบวิ่งล่าง การดูผลนั้นจะดูจากการออกรางวัลหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งภายใน 2 หลักสุดท้าย เพียงแค่มีเลขใดเลขหนึ่งออกมา ก็ถือว่าถูกรางวัลทันทีโดยจะมีอัตราการจ่ายเงินรางวัลอยู่ที่บาทละ 4.2 บาท

เล่นหวยยี่กีอย่างไรให้ได้เงินจริง

  • เล่นหวยยี่กีให้ถูกราคา ผู้เล่นจะต้องดูว่ามีเงินเท่าไหร่ ต้องเติมเงินวันละเท่าไหร่ และจะใช้เวลาในการเล่นเท่าไหร่
  • เล่นหวยยี่กีให้ถูกวิธี สำหรับการเล่นหวยยี่กีนั้นจะมีรูปแบบหลัก ๆ ในการเล่นอยู่ 5 แบบ โดยแต่ละแบบจะมีวิธีการเล่นดังนี้
  • การเล่นแบบวิ่งรูด เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นวิ่งรูด
  • การเล่นแบบปัก เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นปัก
  • การเล่นแบบเจาะ เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเจาะ
  • การเล่นแบบเลขชุดวิน เหมาะสำหรับคอหวยที่ชอบเล่นชุดวิน
  • การเล่นแบบพิกัด เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นพิกัด
  • เล่นหวยยี่กีโดยมีเลขเด็ด เลขเด็ดที่ผู้เล่นได้มานั้นสามารถได้มาจากสูตรคำนวณ สูตรนั้นจะต้องน่าเชื่อถือ และคนวางต้องแม่นมาก ๆ จึงจะทำให้ถูกรางวัลได้ส่วนใครที่ไม่ถนัดคำนวณ ก็สามารถใช้โปรแกรมช่วยคำนวณได้เช่นกัน
  • เล่นหวยยี่กีโดยสูตรครึ่งต่อครึ่ง หากผู้เล่นต้องการเล่นหวยยี่กีให้เห็นผลควรใช้สูตร และวันนี้เราได้นำ วิธีเล่นหวยยี่กี 2 ตัว เป็นสูตรที่ใช้ได้กับเลข 2 ตัว ทั้งบนล่างได้ นั่นก็คือให้ผู้เล่นเลือกเลขในหลักสิบ หรือเลขหน้าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ โดยในแต่ละวันจะเล่นกี่รอบก็ได้จะทำให้มีโอกาสถูกรางวัล 50% หรือครึ่งต่อครึ่ง แต่จะต้องเดาให้ได้ว่าเลข 2 ตัว ที่จะซื้อนั้นจะออกเป็นคู่หรือคี่
  • เล่นโดยสูตรบนหารล่าง วิธีการเล่นคือจะเป็นการนำเอาเลขรางวัลรอบก่อนหน้า มาคำนวณด้วยเครื่องคิดเลข โดยเอาเลข 3 ตัวบนเป็นตัวตั้ง และเอาเลข 2 ตัวล่างเป็นตัวหาร และจะเอาตัวที่อยู่ในทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย มานับต่อไปอีก 3 ตัวเลข เพื่อให้ได้ชุดตัวเลขสำหรับการเอาเสี่ยงโชคในรอบถัดไป